Försäljning av fastigheter

Försäljningen är nu slutförd. Från och med 12 maj 2023 är Lindström Property AB den nye ägaren till fastigheterna.

 

Lessebohus och ägaren Lessebo kommun har beslutat att upp till 60 procent av bolagets lägenheter ska lämnas ut till försäljning. Nu finns ett avtal klart med företaget Lindström Property som Lessebohus styrelse och kommunstyrelsen ska godkänna.

Bakgrunden är att bolaget under de senaste åren konstaterat att det finns stort investerings- och underhållsbehov som det inte finns ekonomiska muskler i bolaget att klara av. I den fastighetsstrategi som Lessebohus tagit fram föreslogs försäljning av fastigheter. Försäljningen ska ses som en lösning på hur bolaget ska arbeta de kommande åren för att kunna upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt och säkert boende.

Styrelsens beslut bygger på underlag från den upphandlade mäklaren Svefa som är specialiserad på fastighetsekonomi och samhällsbyggnad. Beslutet innebär att det är 540 lägenheter fördelat på 22 olika fastigheter som bjuds ut till försäljning. Det motsvarar 59,7 procent av Lessebohus bestånd.

En princip för urvalet har varit att Lessebohus även fortsatt ska finnas på alla orter i kommunen. Bland de fastigheter som behålls i bolaget finns till exempel alla lägenheter i Skruv, alla seniorboenden och även de senast byggda fastigheterna.

Lessebohus informerar samtliga hyresgäster direkt via utskick och kommer arrangera informationsmöten för hyresgästerna.

Beslutsgången är sådan att bolagets styrelse tog fram ett förslag till beslut som sedan passerade kommunstyrelsen innan det godkändes av kommunfullmäktige den 25 april. Därefter har bolaget upphandlat mäklare, bolagets styrelse har beslutat om vilka fastigheter som ska erbjudas till försäljning. Försäljningen och med godkännande av köparen ska sen slutligen godkännas av bolagets styrelse samt kommunstyrelsen.

Information från mäklaren

Mäklaren Svefa kommer nu gå ut med ett prospekt med information om portföljen och dess fastigheter. Kontaktperson är Mikael Gustafsson (mikael.gustafsson@svefa.se). Planen är att avtal ska kunna tecknas mellan köpare och säljare i december och att tillträde sen sker enligt överenskommelse.

I sin analys av marknaden lokalt konstaterar mäklaren att Lessebo kommun domineras av småhus och att antalet flerbostadshus är lågt. Av de flerbostadshus som finns äger Lessebohus 67 procent av dem och enbart 5 procent ägs av bostadsrättsföreningar.

Mer att läsa


Frågor och svar

Vi har här samlat några frågor och svar som rör försäljningen. Denna sida kan komma att uppdateras.

Varför genomförs försäljningen?

Behoven av underhåll är större än vad bolagets ekonomi klarar av. Genom en försäljning kan bolaget bli hållbart på lång sikt.

När kommer försäljningen ske?

Försäljningen beräknas beslutas ske i februari eller mars med planerat tillträde den 2 maj för ny ägare.

Kan jag vägra att byta hyresvärd?

Nej, det kan man inte. Om din fastighet omfattas av försäljningen så kan du inte hindra det.

Hur har man bestämt vilka lägenheter som ska säljas?

Det har avgjorts i dialog med mäklare, Lessebohus och ägaren Lessebo kommun. Syftet med försäljningen är att skapa en så bra ekonomisk balans i bolaget efter försäljningen så att Lessebohus blir hållbart.

Kommer hyran att höjas?

Hyrorna påverkas inte i sig av en försäljning utan de kommer förhandlas av den nya hyresvärden enligt samma principer som idag.

Kommer Lessebohus att fortsätta sköta felanmälan?
Tills vidare fungerar felanmälan, tillsyn av fastigheter och reparationer som vanligt. Renoveringar av lägenheter och fastigheter är pausade på grund av en eventuell försäljning.

Får jag bo kvar min lägenhet?

Du som hyresgäst har besittningsskydd och hyreskontraktet följer med till den nya ägaren. Du kan inte bli uppsagd från din lägenhet på grund av ägarbytet.

Vem blir det som köper?

Förslag till köpare är Lindström Property. Avtalet ska godkännas av Lessebohus styrelse och kommunstyrelsen innan det är slutligt klart.

Kommer jag fortsatt ha samma fastighetsskötare?

Den nya ägaren kommer bedriva en egen fastighetsförvaltning med egen personal.

Vem kontaktar jag när försäljningen är gjord?

Du kommer få information om hur du kontaktar den nya ägaren.

Kan jag köpa min egen lägenhet?

Nej, du kan inte köpa din lägenhet.

Om jag har samlat poäng hos Lessebohus försvinner poängen när det blir en ny hyresvärd?

Nej, dina poäng finns kvar och kan användas om du söker lägenhet hos Lessebohus.

Kommer en ny hyresvärd kräva inkomstgaranti fast jag har ett kontrakt på lägenheten?

Nej, ditt hyresavtal följer med till nya fastighetsägare och ändras inte med anledning av en försäljning.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 20 maj 2022 kl. 08.19

Lessebohus


Kontakta oss
  • Felanmälan: 0478-125 48
    Måndag-fredag: 08:00-12:00
  • Uthyrning/växel: 0478-128 20
    Måndagar - fredagar: 09:00-12:00
  • När kontoret har stängt:
    Fastighetsjour, störningar, akuta fel: 0478-314 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebohus.se.

Kontakt Lessebohus

Stationsgatan 10 
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 128 20