En arbetsplats med trivsel

Kommunens senaste medarbetarundersökning gjordes 2017. Resultatet visar bland annat att trivseln är hög på arbetsplatsen och att kamratskapet med kollegorna får höga betyg.

Många medarbetare känner också stort ansvar för sina arbetsuppgifter och att man har rätt kompetens för att kunna utföra dem. Medarbetarundersökningen är ett bra verktyg för att hitta utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Kommunen är organiserad i fem nämnder och fem förvaltningar och några hel och delägda bolag. Totalt finns det cirka 900 anställda och arbetsplatserna präglas av korta beslutsvägar och nära till kollegor och andra verksamheter.

Den kommunala verksamheten finns i huvudsak på kommunens fyra stora tätorter; Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Det är också i dessa orter som de flesta invånare bor.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 12 juni 2018 kl. 15.11

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se