• Minimera Visa
  2023-03-23
  Trygghetslarmen ligger nere i delar av Hovmanto...
  För närvarande ligger trygghetslarmen i ordinärt boende (gäller endast de som har larmmodellen Careium) nere i delar av Hovmantorp och Kosta. Alla som har hjälp meddelas och blir uppringda eller får besök och blir erbjudna extr... Läs mer

Synpunkter och felanmälan

Vi ser gärna att du anmäler fel, lämnar synpunkter, ger förslag till förbättringar eller ställer frågor till oss. Du är lika välkommen att göra det oavsett om du bor i kommunen eller besöker oss.

Akuta ärenden

Har du ett akut ärende som du behöver felanmälanmäla?

 • Gäller det kommunens fastigheter: Ring 0478-125 00 under kontorstid, efter kontorstid fastighetsjouren 0478-102 26.
 • Gäller det Lessebohus fastigheter: Ring 0478-125 48 på vardagar mellan kl. 8-12, efter kontorstid fastighetsjouren 0478-314 15.
 • Gäller det vatten och avlopp: Ring Samhällsbyggnadsförvaltningen 0478-125 00 under kontorstid, efter kontorstid VA-jouren (via SOS Alarm) 0478-102 26.
 • Gäller det nedfallna träd över vägar och gator i tätorter? Ring Samhällsbyggnadsförvaltningen 0478-125 00 under kontorstid, efter kontorstid Fastighetsjouren 0478-102 26.

Visselblåsare

Om du har information om allvarliga missförhållanden som till exempel ekonomisk brottslighet, korruption eller muta kan du använda vår visselblåsartjänst.

E-tjänster för synpunkter och felanmälan

Välkommen att lämna din synpunkt eller felanmälan. Tänk på att post till kommunen är allmän handling med undantag för reglerna om sekretess. Det innebär bland annat att allmänheten och media normalt har rätt att ta del av innehållet.

Felanmälan och klagomål

Du kan lämna uppgifter via våra e-tjänster:

Synpunkter trygghetsvandringar

Under januari och februari kommer vi att genomföra trygghetsvandringar i våra fyra orter. Upplever du att det finns otrygga områden i Lessebo kommun?

Synpunkter på stöd och omsorg

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får ska du i första hand prata med den berörda medarbetaren eller chefen på berörd enhet. Du kan också lämna synpunkter via denna e-tjänst:

För allmänna frågor, fyll i formuläret här nedan:Här kan du ladda upp ett foto eller en fil som har med din fråga att göra.


Skriv in din e-post och ditt telefonnummer så vi kan kontakta dig.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 31 maj 2022
Publicerad: 23 november 2016 kl. 09.34

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se