Yrke: Försskollärare

Som förskollärare i Lessebo kommun arbetar du i arbetslag på en förskola i någon av kommunens fyra tätorter.

Arbetet är självständigt och vi sätter stort värde i god samarbetsförmåga. Det pedagogiska uppdraget är en viktig del av yrket. Förskolan är starten av det livslånga lärandet och det långsiktiga målet är att barnen sen ska klara gymnasieexamen. Arbetet innebär också att skapa trygga och bra relationer till barn och föräldrar. Vi ställer krav på lärarexamen som förskollärare och vi vill att du har erfarenhet.

Förskoleverksamheten arbetar med införandet av den nya läroplanen. Fokus ligger här bland annat på att tydliggöra vilka delar av verksamheten som finns i läroplanens begrepp om undervisning.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 25 januari 2019
Publicerad: 25 januari 2019 kl. 09.50

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se