• Minimera Visa
  2023-06-09
  Skärpt eldningsförbud i Kronobergs län
  Risken för skogsbrand är extremt hög i hela Kronobergs län. Läs mer

Politik och demokrati

Sverige är en demokrati vilket betyder att det är valda ombud från de politiska partierna som finns i Sverige som fattar beslut i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut i många frågor som påverkar dig i din vardag!

Politik och verksamhet

Beslut och riktlinjer svarar den politiska nivån med styrelser och nämnder för. Kommunens förvaltningar, kontor och bolag svarar för att genomföra besluten i verksamheterna. Lite enkelt uttryckt kan man säga att de folkvalda politikerna bestämmer vad som ska göras och de anställda i kommunen utför politikernas fattade beslut.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 februari 2017
Publicerad: 28 december 2016 kl. 09.58

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se