Lessebohus öppnar upp för mer försäljning

Lessebohus styrelse har enhälligt beslutat om en inriktning att sälja bolagets fastigheter.

Styrelsen bedömer att Lessebohus inte har tillräckligt bra ekonomi för att bedriva en hållbar verksamhet framöver. För att en försäljningsprocess ska kunna påbörjas ska bolagets ägare, Lessebo kommun, först godkänna beslutet i kommunfullmäktige.

– Lessebohus i sin nuvarande form har tyvärr mycket små möjligheter att nå sina mål. Vi vill i stället arbeta för att hitta en, eller flera, engagerade köpare som vill vara aktiva fastighetsägare i vår kommun, säger Gunilla Arvidsson, ordförande i Lessebohus styrelse.

Lessebohus har sedan lång tid tillbaka stora lån och har inte haft tillräckligt med kapital för att göra de investeringar som krävs i fastigheterna.

Under våren 2023 sålde Lessebohus 60 procent av lägenheterna. Samtidigt har det allmänna kostnadsläget höjts betydligt och Lessebohus har, liksom andra bostadsbolag, fått kraftigt höjda driftskostnader. Det gör att den förväntade ekonomiska effekten av försäljningen har uteblivit.

– Vi hoppades att försäljningen som gjordes förra året skulle säkerställa driften framöver men de kraftiga kostnadsökningar som har varit gör att vi nu som ägare måste ta ställning till fortsättningen utifrån våra invånares och skattebetalares bästa, säger Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande.

Den planerade försäljningen omfattar samtliga Lessebohus 365 lägenheter. Lessebohus kommer att anlita mäklare för hjälp med försäljning av fastigheterna. Lessebo kommun ska sedan genom kommunstyrelsen godkänna de nya ägarna när processen har kommit så långt.

– Vi behöver försäkra oss om att de nya ägarna har kapacitet att fortsätta driva fastigheterna på ett sätt som gynnar lokalsamhället. Det är särskilt viktigt att det fortsatt ska finnas tillgång till trygga bostäder för äldre i alla tätorter, säger Lars Altgård.

Lessebohus vd Mikael Jaksic har informerat personalen. Hyresgästerna får information under måndagen.

– Det här är så klart ett väldigt tråkigt beslut men det är nödvändigt. Det är bättre att agera nu än att vara passiv och vänta och se. Nu får vi göra det bästa av situationen och fortsätta att leverera en god service till våra hyresgäster, säger Mikael Jaksic.

Frågor och svar till hyresgäster

Vi har samlat frågor och svar som rör den planerade försäljningen. Vi kommer löpande att uppdatera när det finns ny information.

Varför vill ni sälja lägenheterna?

Det är inte långsiktigt hållbart för Lessebohus att driva verksamheten vidare.

När kommer försäljningen att ske?

Det är svårt att svara på hur lång tid processen kommer att ta. Först ska kommunfullmäktige godkänna att Lessebohus får sälja sina fastigheter. Därefter kommer en mäklare att upphandlas. Mäklaren ska hjälpa till med försäljningen. När anbud har kommit in ska Lessebohus ägare, Lessebo kommun, genom kommunstyrelsen godkänna affären. Hela försäljningsprocessen kommer troligen att ta flera månader.

Kan jag vägra att byta hyresvärd?

Nej, det kan du inte. Lessebohus ska sälja alla lägenheter och kommer inte att finnas kvar som hyresvärd.

Kommer hyran att höjas?

Hyrorna påverkas inte i sig av en försäljning. De kommer att förhandlas av den nya hyresvärden enligt samma principer som idag.

Kommer Lessebohus att fortsätta sköta felanmälan?

Fram tills att försäljningen är klar och en ny ägare tar över fungerar felanmälan, tillsyn av fastigheter och reparationer som vanligt. När försäljningen är klar är det den nya hyresvärden som sköter felanmälan.

Får jag bo kvar min lägenhet?

Ja. Du som hyresgäst har besittningsskydd och hyreskontraktet följer med till den nya ägaren. Du kan inte bli uppsagd från din lägenhet på grund av ett ägarbyte.

Vem blir det som köper?

Det avgörs i försäljningsprocessen och av vem eller vilka som lägger anbud på fastigheterna. Slutligen är det kommunstyrelsen som godkänner vem eller vilka som ska få köpa fastigheterna.

Kommer jag fortsatt ha samma fastighetsskötare?

Den nya ägaren kommer att ha en egen fastighetsförvaltning.

Vem kontaktar jag när försäljningen är gjord?

När försäljningen är klar kommer du att få information om hur du kontaktar den nya ägaren.

Kan jag köpa min egen lägenhet?

Nej, du kan inte köpa din lägenhet.

Kommer en ny hyresvärd kräva inkomstgaranti fast jag har ett kontrakt på lägenheten?

Nej, ditt hyresavtal följer med till nya fastighetsägare och ändras inte med anledning av en försäljning.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024
Publicerad: 18 mars 2024 kl. 15.17

Lessebohus


Kontakta oss
  • Felanmälan: 0478-125 48
    Måndag-fredag: 08:00-12:00
  • Uthyrning/växel: 0478-128 20
    Måndagar - fredagar: 09:00-12:00
  • När kontoret har stängt:
    Fastighetsjour, störningar, akuta fel: 0478-314 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebohus.se.

Kontakt Lessebohus

Stationsgatan 10 
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 128 20