Om oss

AB Lessebohus är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar lägenheter i Lessebo kommun. Våra lägenheter finns i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Lessebohus erbjuder bostäder i flerbostadshus och marklägenheter. I kommunen finns ett starkt kultur- och föreningsliv. En väl utbyggd kollektivtrafik gör det enkelt för dig att pendla till jobb och skola.

Vår affärsidé

Vi skall förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter inom Lessebo Kommun samt erbjuda våra hyresgäster bra boende med rätt standard till en bra hyresnivå.

Vision

Vi ska tillhandahålla attraktiva bostäder och lägenheter för olika gruppers behov och önskemål.

Lite om vår kommun

Lessebo kommun är en trivsam kommun med god tillgång till mark och lokaler. Det är en liten kommun med nära och enkla kontakter mellan kommun och näringsliv. Kommunen har mycket goda kommunikationer. Rakt igenom kommunen går väg 25 som binder samman kusterna i öst/västlig riktning. Genom kommunen går också järnvägen där du kan ta dig till och från Köpenhamn på 2,5 timme. Genom närheten till Växjö har man även tillgång till en vältrafikerad flygplats. Näringslivet i kommunen består av två stora bruk, Kosta Glasbruk och Vida Paper, mycket småindustri men tack vare läget mitt i Glasriket och de stora satsningarna på senare år i Kosta, på bla Kosta Outlet och Kosta Boda Art Hotel, har mycket av tillväxten på senare år skett inom handel och besöksnäring. Läget emellan Linneuniversitetets två delar, Växjö och Kalmar, säkrar också tillgången till kompetent personal. De goda kommunikationerna, en livaktig handel och ett hotell som inte är något annat likt gör att vi har många som pendlar till och från jobb men också många som besöker oss för att shoppa och/eller konferera. För mer information se Lessebo kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lessebohus har anpassat arbetsrutinerna till den nya dataskyddslagen även kallad GDPR


Styrelse

AB Lessebohus styrelse:
Ordförande

Gunilla Arvidsson (s)
Vice ordförande
Anders Jonsäng (c)
Ledamöter 
Ingegärd Widerström (m)
Ingemar Aronsson (kd)
Christian Bjelk (s)
Suppleanter 
Anette Åstrand (s)
Peter Löfström (m)
Stefan Karlsson (s)
Björn Zethraeus (v)
Fredrik Sandberg (kd)
Lena Henriksson (s)

Lessebohus


Kontakta oss
  • Felanmälan: 0478-125 48
    Måndag-fredag: 08:00-12:00
  • Uthyrning/växel: 0478-128 20
    Måndagar - fredagar: 09:00-12:00
  • När kontoret har stängt:
    Fastighetsjour, störningar, akuta fel: 0478-314 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebohus.se.

Kontakt Lessebohus

Stationsgatan 10 
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 128 20