Hemförsäkring

Viktigt att du har hemförsäkring!

Absolut nödvändigt att ha en hemförsäkring

Det är viktigt att du skaffar dig en bra hemförsäkring för din hyresrätt. Den innehåller skydd för det du har där hemma och alla personer som står med på försäkringsbrevet och som delar bostad med dig. En hemförsäkring kan dessutom hjälpa dig med ersättning för saker som blir stulna, förstörs i brand eller en vattenskada men även innehålla andra viktiga delar som rättstvist och reseförsäkring. När du tecknar försäkring, kontrollera noga vad som gäller för just den erbjudna försäkringen. Om olyckan är framme är det viktigt att du vet att den ger dig ett bra skydd. Det gäller både skador på den egna egendomen och skador på hyresvärdens egendom.

Brandvarnare

I varje lägenhet sitter en brandvarnare. Det är inte tillåtet att plocka ner brandvarnaren. Det är hyresgästens ansvar att se till att batteriet fungerar. När brandvarnaren är i funktion blinkar en lysdiod cirka en gång per minut. Om batteriet börjar bli dåligt ger brandvarnaren en kort varningssignal en gång per minut under sju dygn. Hyresgästen ansvarar för skötsel av brandvarnare. I skötseln ingår batteribyte, rengöring och kontroll av brandvarnarens funktion. Ta för vana att funktionstesta brandvarnaren regelbundet genom att hålla inne testknappen cirka tre sekunder. Brandvarnaren ska då avge en hög ljudsignal samtidigt som ljusdioden blinkar. Tänk på att dammsuga brandvarnaren regelbundet med en mjuk borste. Om brandvarnaren ger ifrån sig oönskade larm är den också i behov av att dammsugas. Brandvarnaren får inte utsättas för väta.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 juli 2023
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 10.42

Lessebohus


Kontakta oss
  • Felanmälan: 0478-125 48
    Måndag-fredag: 08:00-12:00
  • Uthyrning/växel: 0478-128 20
    Måndagar - fredagar: 09:00-12:00
  • När kontoret har stängt:
    Fastighetsjour, störningar, akuta fel: 0478-314 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebohus.se.

Kontakt Lessebohus

Stationsgatan 10 
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 128 20