Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Resurser

Lessebo Skoldatatek

I Lessebo kommun finns centrala resurser som arbetar gentemot personal, barn och elever på individ, grupp- och organisationsnivå.

Skoldatateket i Lessebo kommun är en övergripande verksamhet som erbjuder skolpersonal kunskap och kompetens inom specialpedagogik med utgångspunkt i alternativa digitala verktyg.

Skoldatateket Lessebo vill

 • vara en del i kommunens elevstöd med fokus på digitala verktyg
 • vara en utbildningsverksamhet inom IT och specialpedagogik
 • medverka till inkluderande lösningar och en likvärdig skola
 • verka för att elever får digitala verktyg som stöd i lärandet
 • bidra till att höja kompetensen om digitala verktyg som alternativt- och pedagogiskt verktyg

Genomförande

 • Skoldatateket medverkar till att finna tekniska lösningar som möjliggör att elever i behov av särskilt stöd blir delaktiga i sitt lärande
 • Skoldatateket erbjuder skolpersonal, elever och föräldrar möjlighet att prova alternativa tekniska verktyg samt pedagogisk programvara/appar i samråd med undervisande pedagog och skoldatatekspedagog.
 • Skoldatateket erbjuder workshops för pedagoger, arbetslag och elevhälsopersonal kring alternativa verktyg och deras användningsområden.

Om Skoldatateket - Lessebo kunskapscentrum
Skoldatateket Lessebo består av samordnare, elevhälsochef, skolpsykolog, logoped, en specialpedagog som arbetar mot förskolan samt en specialpedagog mot grundskolan. I uppdragen ingår handledning av pedagoger i förskola och skola samt workshops i våra egna lokaler.


Elevhälsa

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en samlad organisation för elevhälsan. Elevhälsans arbete bedrivs utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Förstelärare

Lessebo kommun har tre centrala förstelärare, en i nyanländas lärande, en i IT-pedagogik och en i matematik.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 12 april 2019
Publicerad: 11 november 2016 kl. 10.18

Lessebo i media

Pedagog Lessebo

 • Cecilia Stavert - Samordnare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 18

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tina Salomonsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se