Antalet brott minskar något

De anmälda brotten minskade något i Lessebo kommun under 2022 jämfört med tidigare år. Det stämmer överens med den bild som till exempel polisens trygghetsmätning visar.

I det som polisen kallar för brottsområde 1 som handlar det om våldsbrott, tillgrepp och skadegörelse och inom det området anmäldes 486 brott under 2022. Åren före har det varit över 600 brott per år vilket innebär en större minskning. Något som sticker ut i statistiken som en låg siffra är att antalet inbrott i fastigheter på 34 stycken. Åren före har det varit runt 100 inbrott per år.

- Vi ser en vikande trend att det sker färre brott i kommunen, säger beredskaps- och säkerhetssamordnare Patrik Itzel på Lessebo kommun. Det finns såklart alltid ett mörkertal men antalet anmälda brott stämmer också med vad människor uppger när de svarar på trygghetsmätningen om man blivit utsatt för brott eller inte.

I brottsområde 2 finns brott som ofta upptäcks av polisen själva. Det är trafikbrott och narkotikabrott. Dessa har ökat under 2022 till 196 och rent generellt brukar ökad polisnärvaro leda till fler brott i denna kategori. I brottsområde 3 ingår olika specialrättsliga brott inom ekonomi, bedrägeri och tillgrepp i butik. Dessa ökade under 2022.

- Vi fortsätter vårt trygghetsarbete tillsammans med polisen, säger Patrik Itzel. Det finns möjligheter för den som vill bidra till det brottsförebyggande arbetet genom att starta grannsamverkan eller vara med och trygghetsvandra.

Senast uppdaterad: 12 april 2023
Publicerad: 12 april 2023 kl. 07.30

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se