Kulturskolan främjar psykisk hälsa hos skolelever

Foto bakifrån på fem barn som står på en scen och har olika danspositioner.

Lessebo kulturskola har fått ett stärkt uppdrag att förebygga psykisk ohälsa och öka motivationen hos elever på grundskolan.

Kulturskolan är ett komplement till den ordinarie skolundervisningen där verksamheten främjar elevernas kreativitet, vilket kan öka både inlärning och välmående.

Nu stärks kulturskolans hälsofrämjande arbete ytterligare. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att kulturskolan ska öka samarbetet med elevhälsan. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och öka motivationen och inlärningen hos elever på grundskolan.

– Det är ett tydligt uppdrag och en stark signal att kulturskolan är en viktig verksamhet och att den kan vara en resurs för att öka den psykiska hälsan, säger Jimmy Täck, rektor på Lessebo kulturskola.

Inom det hälsofrämjande arbetet jobbar kulturskolan bland annat med motivationslektioner för elever med hög skolfrånvaro för att de ska må bättre och ha en högre närvaro i skolan. Kulturskolan har också nyligen börjat med ”Dansa för hälsan”, en åtgärdande terapiform för flickor med psykisk ohälsa på högstadieskolan Bikupan. Kulturskolan erbjuder ofta även placering för barn och unga inom Habilitering Kronoberg och har under det senaste året även placerat elever som insats inom LSS, omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

– Kulturskolan arbetar för att vara en bro tillbaka till skolan, en plats att bygga självförtroende, återhämtning och hitta kraft framåt. Kulturskolans arbete med att främja psykisk hälsa bygger på att jobba med friskfaktorer i en trygg miljö, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt, konstaterar Lessebo kommuns utbildningschef Therese Linnér.

Beslutet att kulturskolan ska öka samarbetet med elevhälsan betyder att fler elever får möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet, vilket kan påverka elevernas psykiska hälsa positivt. Nu kommer kulturskolan tillsammans med skolorna i kommunen att titta på var behoven är störst och därefter ska rektorerna och kulturskolans lärare organisera arbetet inför läsåret 2024/2025.

– Det här beslutet gör också att våra lärare kan känna sig extra stolta, något som de förtjänar att känna varje dag då de gör ett oerhört bra arbete med att undervisa kommunens barn och unga för att de ska må bra och lyckas, säger kulturskolans rektor Jimmy Täck.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Publicerad: 20 juni 2024 kl. 09.42

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se