Lessebo kommuns arbete med pojkars lärande uppmärksammas i medier

Syntolkning: En byggnad i brun/rött tegel i två våningar. Detaljer runt fönster i gult. På byggnaden texten "Bikupan" i svarta tunna bokstäver.

Vi är glada och stolta över att se att Lessebo kommuns arbete med pojkars lärande har uppmärksammats i medier i veckan.

Senast uppdaterad: 27 april 2023
Publicerad: 27 april 2023 kl. 13.23

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se