Trafikverket bygger aktivt farthinder i Lessebo

Foto på väg 25 genom Lessebo utanför räddningstjänstens lokaler.

Under våren 2024 kommer Trafikverket att anlägga aktivt farthinder på väg 25 genom Lessebo. Förberedelser och en del ombyggnation påbörjas redan nu i december, med start natten till den 4 december.

Artikeln uppdaterad 2023-11-30

Ett farthinder i varje körriktning kommer att byggas på väg 25 i Lessebo mellan korsningarna Åkerhultsvägen och Kronobergsgatan. Ett aktivt farthinder är ett farthinder som bara påverkar dem som kör över tillåten hastighet. Detta arbete är planerat till april/maj 2024. Mellan farthindren kommer ett övergångsställe mellan refuger att anläggas.

Ombyggnation inför arbetet med farthinder

För att kunna anlägga farthindren krävs en ombyggnation av vägskälen mot väg 25 vid Åkerhultsvägen och Kronobergsgatan. Ombyggnationen görs för att tyngre trafik ska kunna klara av kurvtagningen mot väg 25 på ett bra sätt men även för att anpassa för personer med synnedsättningar.

Detta arbete var planerat att genomföras i december 2023 med start natten till den 4 december men kommer nu att senareläggas på grund av det kalla vädret. Vi uppdaterar den här artikeln när Trafikverket ger besked om nytt datum.

Arbetet sker mestadels nattetid

Trafikverket meddelar att det inledande arbetet med ombyggnation av vägen mestadels kommer att ske nattetid och inte kommer att påverka biltrafiken på väg 25 i någon större utsträckning. Trafiken på Åkerhultsvägen och Kronobergsgatan kommer att påverkas till viss del under dagtid, liksom även gång- och cykeltrafiken som kommer att ledas om tillfälligt. Ombyggnationen väntas ta mellan 8 och 10 dagar.

Hastighetsbegränsningen på sträckan kommer fortsätta att vara 40 kilometer i timmen.

Vid frågor, kontakta Magnus Holm på Trafikverket, magnus.holm@trafikverket.se

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 24 november 2023 kl. 13.42

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se