Nybyggen driver utvecklingen framåt

De senaste åren har det varit en stark utveckling när det gäller nybyggnation i Lessebo kommun och även framåt ser det ljust ut.

Att det byggs bostäder och lokaler för verksamheter är centralt för utvecklingen av Lessebo kommun. Det ger möjlighet för kommunen att växa och det skapar arbetstillfällen. Förutom en liten nedgång under 2023 har vi de senaste åren kunnat se en starkt positiv utveckling när det gäller byggnation av både villor och flerbostadshus i kommunen. Det konstaterar samhällsbyggnadschef Conny Axelsson:

– Vi har jobbat aktivt med att ta fram byggbar mark och det har gett resultat. När det gäller villabyggnation gynnas vi av att det finns relativt få lediga tomter i Växjö och att vi har ett betydligt lägre tomtpris. Vi kan erbjuda tomter i bra pendlingsläge, vilket gör att vår kommun är attraktiv som bostadsort även om man jobbar på annan plats.

Även framåt ser det ljust ut, säger Conny Axelsson:

– Riksbankens signaler om en framtida räntesänkning är positiv för de som inte har vågat satsa den senaste tiden. Vårt läge med närhet till större arbetsmarknadsregioner och goda kommunikationer består. Och vi har mer byggbar mark att sälja. Så vi har alla förutsättningar för en fortsatt god byggnation.

På gång under 2024

I flera delar av kommunen finns byggen som är påbörjade eller på gång att starta. Några exempel är:

 • Försäljning av sjönära villatomter i Södra Hovmantorp pågår. Se separat artikel:
  Stort intresse för sjönära tomter
 • Privat aktör bygger 28 hyreslägenheter på Udden i Hovmantorp. 32 bostadsrätter på Udden är klara.
 • Bygglov är beviljat för 17 lägenheter i Kosta.
 • Bygglov är beviljat för LSS-boende med sex lägenheter i Hovmantorp.
 • Flera beviljade bygglov och förhandsbesked för nya villor i kommunen.
 • Nya detaljplaner ger möjlighet till bygge av flerbostadshus.

Stora privata satsningar

De senaste åren är det flera privata aktörer som har valt att bygga och expandera sina verksamheter i Lessebo kommun. Just nu pågår bygget av en multihall i Kosta. Multihallen ska vara klar i slutet av 2024 och erbjuda möjligheter för bland annat handboll, kampsport, bordtennis, bowling och gym. I Kosta har Lessebo kommun även beviljat bygglov till nybyggnad av restaurang, bryggeri och konferenslokaler.

– Det är positivt att vi har privata aktörer som väljer att bygga i kommunen. Det bidrar till utvecklingen och ökar möjligheten till att fler ska vilja flytta hit och besöka oss. Satsningen i Kosta skapar fler arbetstillfällen och ett behov av fler bostäder i kommunen, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson.

Omfattande byggnationer av kommunala förskolor och skolor

Sedan 2018 har Lessebo kommun satsat på att bygga nya, bygga ut och renovera befintliga förskole- och skollokaler:

 • Tillbyggnad av Kvarndammskolan i Hovmantorp
 • Nybyggnad av förskolan Galaxen i Lessebo
 • Om- och tillbyggnad av Nyängskolan i Lessebo
 • Tillbyggnad av förskolan Askungen i Hovmantorp
 • Ombyggnad av förskolan Stallet i Lessebo
 • Tillbyggnad av Hackebackeskolan i Lessebo
 • Ombyggnad av Lustigkulla skola i Kosta (etapp 1 genomförd 2023, nästa etapp finns i budget 2024-25)
 • Ombyggnad av förskolan Edabacken i Kosta (i budget 2024-25)

Utöver kommunens egna byggen har det byggts en privat förskola i Hovmantorp. Dessutom finns det detaljplaner som kommer att öppna upp möjlighet för annan verksamhet eller bostäder på platserna där de kommunala förskolorna Myran (Hovmantorp) och Violen (Lessebo) tidigare har legat.

Stora möjligheter för fortsatt utveckling

Det ekonomiska läget i Sverige med hög inflation och höga boräntor har haft en ganska mild påverkan på byggandet i Lessebo kommun. Conny Axelsson förklarar att det har varit fördelaktigt att så många beslut kring mark och byggnationer har varit tagna sedan tidigare. Dessutom har det lokala näringslivet i kommunen klarat sig bra. Och när marknaden åter är i balans framöver finns det utrymme och möjligheter för fortsatt utveckling i Lessebo kommun, säger Conny Axelsson:

– Vi är väl förberedda med lediga villatomter i alla orter i kommunen som är färdiga för försäljning. Om man är på jakt efter nytt boende tycker jag absolut att man ska titta på vad som erbjuds i Lessebo kommun utifrån en bra helhet och familjens behov.

Senast uppdaterad: 18 april 2024
Publicerad: 18 april 2024 kl. 11.43

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se