Trafikverket bygger aktivt farthinder i Lessebo

Trafikverket kommer under maj månad 2024 att anlägga ett aktivt farthinder på väg 25 i Lessebo i höjd med räddningstjänstens lokaler.

Utöver aktivt farthinder kommer Trafikverket på samma ställe även skapa ett övergångsställe för säkrare passage över väg 25. Hastighetsbegränsningen kommer fortsatt vara 40 kilometer i timmen efter att farthindret är på plats.

Så påverkas trafiken

Trafiken i och genom Lessebo kommer att påverkas under arbetenas gång, i lite olika omfattning under perioden 8 maj till 27 maj. Arbetena är planerade att utföras i två etapper.

Etapp 1 (8-17 maj):

Under etapp 1 kommer vägskälen vid de anslutande vägarna Kronobergsgatan och Åkershultsvägen att byggas om med start onsdag 8 maj klockan 19.00. Då stängs anslutningen från Kronobergsgatan av för trafik ut på väg 25. Denna anslutning kommer sedan förbli stängd tills alla arbeten är klara. Omledning kommer att skyltas via Kronobergsgatan och Stationsgatan.

Söndag 12 maj klockan 19.00 påbörjas arbetena i anslutningen från Åkershultsvägen. Anslutningen stängs och omledning skyltas via Åkershultsvägen och Kostavägen.

Etapp 1 beräknas vara klar på kvällen fredag 17 maj. Efter det öppnas korsningen Åkershultsvägen igen.

Under etapp 1 kommer trafiken på väg 25 kunna passera förbi/genom arbetsplatsen med full bredd under dagtid och med begränsning till ett körfält under kvälls- och nattetid. Hastigheten kommer att sänkas till 20 kilometer i timmen hela dygnet förbi arbetsplatsen. Gång- och cykeltrafik leds via Götgatan och Parkgatan.

Etapp 2 (20-27 maj):

Start måndag 20 maj klockan 06.00. Under etapp 2 utförs arbetena på väg 25 med sidoområden och själva farthindret installeras.

Väg 25 kommer under etapp 2 att vara helt avstängd för trafik. Trafiken leds om via Åkershultsvägen och Kostavägen tillbaka till väg 25. Korsningen Kronobergsgatan är fortsatt stängd. Gång- och cykeltrafik leds via Götgatan och Parkgatan.

Planeringen är att etapp 2 färdigställs senast söndag 26 maj och att väg 25 öppnas för trafik sent på kvällen.

Trafikverket meddelar att arbetet kan gå snabbare än planerat men även ta längre tid om det uppstår problem av något slag. Målsättningen är att när väg 25 väl öppnas igen så ska arbetena vara färdigställda i sin helhet.

Senast uppdaterad: 26 april 2024
Publicerad: 26 april 2024 kl. 11.49

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se