Vi klipper mindre för ökad biologisk mångfald

Ett foto på en fjäril, blåvinge, som sitter på en gul smörblomma.

Lessebo kommun ska låta utvalda gräsytor få växa upp längre innan gräset klipps. Några platser kommer att göras om till ängsmark.

Lessebo kommuns samhällsbyggnadsnämnd har beslutat att ändra frekvensen när det gäller gräsklippning i kommunen. Vissa ytor kommer att klippas som vanligt och en del endast några gånger per säsong. Beslutet är taget med hänsyn till en minskad bemanning och därmed mindre tid till skötsel av gräsytor. Det blir mer hållbart, både för ekonomin och miljön.

En del ytor gör vi ängsmark av för att öka den för biologiska mångfalden. Vi låter gräset växa och blomma då det är det bästa för djurliv och miljö. Insekter som bin, humlor och fjärilar behöver blommande växter från tidig vår till sen sommar för att hitta nektar. I utbyte pollinerar de blomman, som därmed kan sätta frö. För att vi människor ska få frukt och grönsaker behöver vi pollinerande insekter.

Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra gräsmattor få blomma ut med arter som pollinerande insekter gillar.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post: samhallsbyggnad@lessebo.se.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024
Publicerad: 11 juni 2024 kl. 07.30

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se