Så blir budgeten för 2025

Kommunfullmäktige antog den 17 juni Lessebo kommuns budget för 2025.

Budgeten för 2025, som också innehåller en ekonomisk plan för 2026-2028, är framtagen av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Liksom de senaste åren fokuserar budgeten på fyra olika målområden:

 • Boende och livskvalité
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Näringsliv och arbetsmarknad
 • Hållbarhet

Lessebo kommuns budgeterade intäkter för skatter och generella statsbidrag är 668 miljoner kronor för 2025. De största verksamheterna är barn- och utbildningsnämnden med cirka 298 miljoner kronor och socialnämnden med cirka 237 miljoner kronor i budget för 2025.

Höga överskottsmål för kommande period

För 2025 budgeteras ett positivt resultat på 21 miljoner kronor. Även för 2026-2028 budgeteras för stora plusresultat. Prognosen för 2024 visar på ett stort minusresultat, på 42,5 miljoner kronor, vilket till stor del beror på de kraftiga kostnadsökningarna i Sverige, mindre statsbidrag och stora inbetalningar för pensioner. Enligt lag måste kommunen återställa negativa resultat inom tre år och därför behövs positiva resultat kommande år.

– Med budgeten för 2025 ska Lessebo kommun fortsätta arbetet med att vara en attraktiv kommun och arbetsgivare. På sikt måste vi ha fortsatt höga resultat för att kunna fortsätta utvecklas, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård.

Satsning på nytt särskilt boende

Framtidens äldreomsorg är en aktuell fråga där kommunfullmäktige i februari beslutade att det ska byggas ett nytt särskilt boende med placering i Lessebo tätort. I denna budget finns en investeringskostnad på 200 miljoner kronor fördelad på åren 2025-2028. Det nya särskilda boendet beräknas börja användas under 2028.

Inom socialnämndens område prioriteras också i budgeten för 2025 förstärkning till demensvården, aktiv fritid för äldre, team för trygg hemgång efter sjukhusvistelse och fortsatt digitalisering.

Anpassning efter sjunkande barnantal

Barn- och utbildningsnämndens budget anpassas efter att det blir färre barn i kommunen den kommande perioden. Fortsatt utökat stöd till elevhälsan prioriteras, liksom det långsiktiga arbetet med ökande meritvärden och behörighet till gymnasiet.

Fokus på trygghet och en aktiv fritid för barn och unga

Arbetet med att göra vår kommun till en trygg plats för alla prioriteras även framåt. Satsningen på att ge barn och unga en aktiv fritid fortsätter, bland annat genom fritidsgården där det nu finns fler fritidsledare.

Service till invånare och företagare

I budgeten för 2025 betonas även servicen till våra företagare genom att vi ska vara snabba i vår handläggning och att det ska finnas tillgänglig verksamhetsmark i alla orter. Tillsammans med Region Kronoberg jobbar vi med fortsatt utveckling av kollektivtrafiken arbetet med tågstopp i Skruv.

Färre invånare de kommande åren

Budgeten är beräknad på att det bor 8 227 personer i Lessebo kommun 2025, vilket är en minskning jämfört med 2024. Skattesatsen är oförändrad i budgeten för 2025 och även i planen för 2026-2028.

Ta del av budgetförslagen

Kommunfullmäktige hade tre olika budgetförslag att ta ställning till: Ett förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som blev det förslag som antogs, ett förslag från Moderaterna och ett förslag från Sverigedemokraterna. Alla tre förslagen finns att ta del av i kallelsen till kommunfullmäktige:

Kallelse till kommunfullmäktige 2024-06-17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024
Publicerad: 18 juni 2024 kl. 08.41

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se